För boende

Boappa

Medlemmarna i föreningen kan skapa ett konto via www.boappa.se Du registrerar dig, söker rätt på vår förening och lägger till dig på rätt adress och lägenhet.

Här delar vi information och annat, till och från styrelsen eller till alla eller enskilda grannar. Chatta med styrelsen direkt eller sälj din bokhylla, kolla om någon kan hjälpa dig med att sätta upp en tavla eller kanske någon vill hänga med på en fika. Bara fantasin sätter gränser.

Om du har svårt att få till det hjälper någon i styrelsen dig. Maila oss på styrelsen@brfritlaget3.se med kontaktuppgifter så är du snart igång.

Tvättstuga

Det finns en tvättstuga på Vittangigatan 16 där man kan boka tid med sin bricka. För att kunna boka tvätttid på webben behöver du ett konto där, skicka e-post till styrelsen at brfritlaget3.se med namn och lägenhetsnummer (3 siffror) så skickar vi denna info till dig.

Du kan boka via digitala tavlan som finns i entrén i 16 eller boka genom denna sida

Instruktion finns här

Porttelefon

Man kan koppla porttelefonen till sin telefon, skicka e-post till styrelsen at brfritlaget3.se med namn, lägenhetsnummer (3 siffror) och telefonnumret som du vill ha porttelefonen kopplad till. Instruktion till porttelefonen finns under fliken Dokument.

Frågor angående hyres/avgifts-avi

Föreningen anlitar Redisa Ekonomisk Förvaltning AB för ekonomi och hyres- och avgiftsfakturering. Avisering sker 4 gånger per år och du får då avier för 3 månader åt gången.

Om du har frågor kontakta dem på medlem@redisa.se eller 010-491 02 73

Bredband, TV och IP-telefoni

Föreningen har kollektivt bredband genom Ownit. För 72 kr/månad som ligger på månadsavin tillhandahåller Ownit bredband. Du kontaktar själv Ownit för registrering eller annat som rör inloggning etc

TV:s basutbud tillhandahålls via Tele2, fd Com Hem. 

Bostadsrättstillägg

Ett gemensamt bostadsrättstillägg ingår i föreningens fastighetsförsäkring, så detta behövs inte i den egna hemförsäkringen.

Planering av renovering

Under 2024 kommer föreningen filma de vågräta avloppsrören och därefter relina dem.

Vi kommer  byta ut alla fastighetsdörrar som innehåller asbest i källare och trapphus.

Då sopskåpen börjar ramla sönder kommer vi köpa nya skåp under våren. Planen är att installerar lås på dessa för att slippa betala för grannarnas sopor. Idag är det många som slänger "på väg förbi" för att våra sophus är närmare.

Vi ska besikta och byta ut termostater/ventiler på samtliga radiatorer i lägenheterna.

OVK-besiktning behöver göras då det är 6 år sen sist.

Taken ska ses över för att få en helhetsbild av underhållsläget.

Vi fortsätter skapa en hållbar trädgård, både ekonomiskt och miljömässigt.

Utöver detta fortsätter vi göra "småsaker" som att klura på bättre cykelrumslösningar, måla källare och annat vi upptäcker under våra ronderingar.

 

Regler för ändring i lägenhet

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du anmäla detta till bostadsrättsföreningens styrelse, som ska godkänna ändringarna. Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp.

Vid renovering av kök så är det viktigt att installera droppskydd.

För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Bygg-keramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).

Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Ska du göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse.

Ombyggnad av fastighetens vvs-system får endast utföras av för uppgiften utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens medgivande.

Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av ventilation.

Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det får inte läggas i föreningens grovsoprum.

Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Ombyggnadsarbetet får inte utföras på kvällar eller nätter.

Blankett för att ansöka om tillstånd finns här Ansökan ombyggnad bostadsrätt

Maila den ifylld till styrelsen@brfritlaget3.se

 

Uthyrning i andra hand

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand under en period så måste styrelsen godkänna detta. Läs mer i stadgarna.
Styrelsen fattar beslut om andrahandsuthyrningar på de styrelsemöten som sker ca 1 gång/månad.
Vi rekommenderar att du har god framförhållning, b
eslut meddelas dig när ditt ärende tagits upp på kommande styrelsemöte.

Blankett för att ansöka om tillstånd finns här Ansökan andrahandsuthyrning bostadsrätt

Maila den ifylld till styrelsen@brfritlaget3.se