För mäklare

Vad ingår i avgiften?

Värme, VA, bostadsrättstillägg, TVs basutbud via Tele2 ingår.
Bredband via Ownit ingår med ett tillägg av 72 kr/ månad.

Avgiftshöjningar?

Månadsavgiften har höjts med 10 % 240101.

Vad heter föreningen?

Bostadsrättsföreningen Ritlaget 3, org-nr 769619-4575

Fastighetsbeteckning?

Ritningen 3, med adress Vittangigatan 10 och 16
Upplagsbordet 3, med adress Vittangigatan 20

Byggår?

1953, värdeår 1966

När bildades föreningen?

26 Maj 2010

Tomträtt?

Föreningen har tomträtt.
Nuvarande tomträttsavtal gäller till 2032-09-30. (484.600 kr/år)
Avgälden är fast med särskild nedsättning 22-10-01 - 26-09-30 enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-03-20

Mäklarbild av bostad?

Den kan ni beställa från Redisa bostadsrättsförvaltning. Maila till maklare@redisa.se (500 kr i administrationsavgift)

Överlåtelseavgifter?

Överlåtelseavgift får maximalt uppgå till 2,5% av det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap.

Pantsättningsavgifter?

Pantsättningsavgift får maximalt uppgå till 1% av det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

Hiss?

Hiss finns till varje helplan, vissa lägenheter ligger på halvplan.

Parkering?

Föreningen äger inga parkeringar som bostadsägarna kan hyra, det finns däremot allmän 7-dygnsparkering utanför husen.

Tvättstuga?

Det finns en tvättstuga på Vittangigatan 16. Hela maskinparken är ny från 2022.

Förrådsutrymme?

Förråden finns i källarplanet. Samtliga lägenheter har ett förråd där vissa ligger i skyddsrummen.
Vid varje fastighet finns ett separat barnvagnsrum. Utrymme att ställa cyklar finns på källarplanet.

Hur stor är föreningen?

Totalt består föreningen av 117 lägenheter och 2 affärslokaler. Av dessa 117 lägenheter är 106 bostadsrätter och 11 hyresrätter.

Utförda renoveringar

2023 Föreningens fastigheter har stamspolats 22-23

2022 Tvättstugans resterande maskinpark är bytt

2022 Föreningen har installerat digitala brandvarnare i samtliga lägenheter och gemensamma utrymmen

2022 Samtliga balkonger har glasats in med enhetligt utseende

2022 Fasad- och balkongrenovering har utförts

2021 Ny belysning i miljörummen

2021 Renovering av belysningen på yttertaken

2020 Brandbesiktning och sotning

2020 Del av maskinpark i tvättstugan utbytt

2020 Elbesiktning av fastigheten

2020 Målning av trapphus

2019 Relining av dagvattenrör

2019 Byte av alla fönster och persienner

2019 Utbyte av passersystem

2019 Uppsättning av postboxar

2019 Ombyggnad av rökkanaler

2019 Upprustning av branddörrar mm.

2015 Målning av sop- & barnvagnsdörrar.

2015 Byggt 9 st. troax källarförråd med aptus lås i nr 16 på övre källaren

2015 Renovering och uppdatering av obligatoriska skyddsrum i alla fastigheter

2015 Egenkontroll av myndigheterna

2014 Renovering av tak och byte av dagvattenrör

2014 Installation av berg- & frånluftsvärme

2014 Lagning av fasad på nr 16 samt målat trä under tvättstugan

2014 Behandlat alla entrédörrar i trä

2013 Byggt 14 st. troax källarförråd med aptus lås i nr 20 på övre källaren

2005 Elinstallationer till och i lägenheterna moderniserade

2005 Alla badrummens yt- och tätskikt nya

2005 Vatten och avloppsstammar utbytta

Bredband & TV

Det finns kollektivt bredband i husen via Ownit. Det kostar 72 kr i månaden som läggs på avgiften.

I avgiften ingår basutbudet av TV via Tele2.

Uppvärmning

Bergvärme

Bostadsrättstillägg

Ett gemensamt bostadsrättstillägg ingår i föreningens fastighetsförsäkring.

Accepterar föreningen juridisk person

Styrelsen godkänner ej juridisk person, se även stadgarna 3 § Medlemskapsprövning juridisk person

Accepterar föreningen delat ägandeskap?

Ja. Styrelsen rekommenderar minst 10%.