Enfas till trefas i elcentralen.

Idag har samtliga lägenheter en-fas elcentral inne i lägenheten.

Stigarledningarna i trapphusens elnischar mellan källare och vind är tre-fas. 
Mellan trapphus och lägenhet är det draget en-fas-ledning.

Stigarledningarna är fördelade på 4 st tre-fas-grupper. En tre-fas-grupp försörjer 2 st våningar med 9 st lägenheter. De tre faserna är fördelade mellan de 9 st lägenheterna så att 3 st lgh är inkopplade på en av de tre faserna, 3 st andra lgh är inkopplade på nästa fas och på den tredje fasen är de kvarvarande 3 st lgh inkopplade. På detta vis har det skapats en balans mellan de olika faserna så att de är ungefär lika hårt belastade.

Kan man ansluta en enskild lägenhet till tre-fas istället för en-fas om man skulle behöva mer kraft?

Nej, inte en enskild lägenhet. Risken skulle då bli att det hamnar för mycket last på en av de faser som redan har 3 st lgh anslutna till sig, om man lägger på ytterligare en ledning från den lgh som man önskar ansluta till tre-fas.

För att även framöver säkerställa balans mellan de olika faserna skulle man behöva bygga om alla 9 st lägenheter i en grupp samtidigt från en-fas till tre-fas. Då kan man fördela elen så att alla 9 st lägenheter är anslutna till alla tre faser inom gruppen.

I lägenheten skulle man behöva byta elcentral samt dra fram ny tre-fas-ledning med uttag till spisen.

För att det ska bli aktuellt att byta från en-fas till tre-fas behöver sådeles alla 9 st lägenheterna inom gruppen (2 våningar) vara med på det. Kostnaden ligger på ca 20 000 kr per lägenhet.