Radonmätning

Mätning och analys har utförts våren 2020 i 24 lägenheter och 2 lokaler, samtliga hade godkända värden.